Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Stan informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej

Obecność sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także połączenie z Internetem stanowi istotny czynnik zdolności palcówek opieki zdrowotnej do podejmowania przedsięwzięć eZdrowia. Jaki był stan informatyzacji placówek w roku 2007?

Placówki inwestowały głównie w sprzęt komputerowy (40%) i oprogramowanie (38%), za to w mniejszym stopniu dbano o jakość posiadanych łączy dostępowych do Internetu. Niemal połowa badanych placówek nie planowała w latach 2007-2013 żadnych inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną.

Przepływność łączy dostępowych wykorzystywanych przez placówki opieki zdrowotnej Województwa Łódzkiego była na ogół wysoka. Aż 41% deklarowało posiadanie łączy szerokopasmowych powyżej 1 Mb/s.

Znacząco niższa jakość cechuje wykorzystywany w placówkach sprzęt komputerowy. Niemal 60% placówek pozostających w gestii samorządów — regionalnego i lokalnych — dysponuje sprzętem zamortyzowanym, starszym niż cztery lata, co stanowi kluczową przeszkodę w podejmowaniu przedsięwzięć eZdrowia, tak z punktu widzenia niezbędnej infrastruktury, jak i zdolności do podejmowania innowacyjnych zadań wymagających bardziej zaawansowanego środowiska informatycznego. Komputerami w wieku do trzech lat użytkowania dysponuje zaledwie niespełna 25% placówek miejskich.

Tylko 27,94% placówek opieki zdrowotnej regionu łódzkiego świadczy usługi zdrowotne drogą elektroniczną i są to niemal wyłącznie proste usługi informacyjne. Blisko 90% wykorzystywanych systemów teleinformatycznych pozwala na generowanie i przesyłanie w formie elektronicznej informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niepokoić winien fakt, iż blisko 70% placówek odpowiedziało w ankiecie, że nie są przygotowane do realizacji projektów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w latach 2007–2008.

Informatyzacja placówek napotyka także na takie problemy jak:

  • Deficyt wiedzy oraz kompetencji do wdrażania systemów eZdrowia
  • Brak interoperacyjności między systemami teleinformatycznymi wewnątrz placówek i pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej
  • Niska jakość zarządzania cyklem życia produktów informatycznych.

Jednocześnie zauważa się pozytywne nastawienie managerów do wprowadzania innowacji w placówkach, wiele z nich posiada także infrastrukturę pozwalającą na wdrożenie projektu eZdrowia. Stanowi to szansę dla realizacji projektu. 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.11.2021 15:51
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia