Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Priorytety

Tworzeniu Strategii eZdrowia towarzyszyło określenie priorytetów, które wyznaczają kierunek działań w ramach realizacji projektu.

Głównym priorytetem Strategii eZdrowia jest podniesienie jakości usług medycznych i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie problematyce eZdrowia roli jednego z motorów innowacyjnego rozwoju Województwa.

 

Wyróżniono także takie priorytety szczegółowe, jak:

  • Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej placówek restrukturyzowanego systemu opieki zdrowotnej Województwa Łódzkiego w celu zapewnienia warunków dla realizacji innowacyjnych projektów eZdrowia.
  • Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia publicznego i badawczo-rozwojowego oraz firm teleinformatycznych innowacyjnych projektów eZdrowia w wybranych placówkach regionalnego systemu opieki zdrowotnej.
  • Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych wśród menedżerów i pracowników placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz dla transferu dobrych praktyk w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeń projektów eZdrowia.
  • Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy eZdrowia poprzez zapewnienie formalno-organizacyjnych warunków dla jej działalności oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych.

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:19
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia