Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Jaka jest Strategia Polityki Zdrowotnej?

Projekt Strategia eZdrowia dostarcza pacjentom informacji na temat nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie usług medycznych i promocji profilaktyki. Przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów w Województwie Łódzkim.

Ośrodki ochrony zdrowia wprowadzają elektroniczne rozwiązania ułatwiające świadczenie usług swoim pacjentom. Te liczne innowacje są tworzone z myślą o poprawie jakości usług, która wymagana jest przez obecne wyzwania społeczno-ekonomiczne i demograficzne.

Należą do nich m.in. 

  • rosnące oczekiwania obywateli, którzy domagają się jak najlepszej opieki zdrowotnej,
  • potrzeba przeciwdziałania pojawiającym się ryzykom chorób,
  • zarządzanie wielkimi zasobami danych zdrowotnych, które muszą być dostępne w sposób bezpieczny, przyjazny i szybki,
  • potrzebę świadczenia możliwie najlepszej opieki zdrowotnej w ramach ograniczonych zasobów budżetowych.

W tym celu świadczone są m.in. usługi informacyjno-konsultacyjnyjne oraz  telemedyczne, które są dostępne dzięki zintegrowanym interoperacyjnie systemom teleinformatycznym. To narzędzia użyteczne z jednej strony dla pacjentów, z drugiej zaś służą pracownikom placówek medycznych do przesyłania danych drogą elektroniczną i ich analiz. Są także wykorzystywane do zarządzania palcówkami.

Dla satysfakcji mieszkańców Województwa Łódzkiego opracowano takie rozwiązania jak:

  • wykorzystanie elektronicznej karty pacjenta przez dostarczycieli usług medycznych
  • wykorzystanie Internetu do przesyłania danych pacjenta do innych dostarczycieli usług, medycznych w celu kontynuowania opieki
  • wykorzystanie Internetu do konsultacji medycznej (np. poprzez e-mail),
  • wykorzystanie Internetu do rejestracji wizyty u lekarza.

Przedsięwzięcie informatyzacji szpitali, przychodni i innych ośrodków przyniesie każdemu pacjentowi szereg korzyści. Serwis Strategia eZdrowia ma za zadanie w klarowny sposób dostarczyć informacji o tym, jakie możliwości otwierają się dzięki wprowadzanym innowacjom.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.11.2021 16:18
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia