Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Analiza stopnia wdrażania eZdrowia

Realizacja Strategii eZdrowia zależy m.in. od stopnia informatyzacji placówek medycznych w regionie. 14 zakładów opieki zdrowotnej z Województwa wzięło udział w badaniu tego stanu. Dzięki ich odpowiedziom dysponujemy wiedzą na temat kluczowych wskaźników wyznaczających stan informatyzacji.

Od 2007 r. placówki zwiększyły liczbę pracowników odpowiedzialnych za kwestie informatyczne. Wzrosły także wydatki na informatyzację każdego ze szpitali – średnio ze 130,4 tys. zł na 558,4 tys. zł. 64% placówek otrzymało te środki z darowizn lub dotacji.

Główną część budżetu przeznacza się na zakup sprzętu oraz oprogramowania, zaś najmniejszy koszt to obsługa połączeń sieciowych. W ciągu 5 lat programu dwukrotnie zwiększyła się liczba komputerów w placówkach, w większości są to urządzenia młodsze niż 4-letnie. Placówki deklarują także posiadanie różnych rodzajów serwerów.

Wszystkie szpitale przetwarzają dane medyczne swoich pacjentów w przynajmniej jednym systemie telemedycznym. Ponad 90% placówek określa, że są w nich przetwarzane dane niemal wszystkich pacjentów. 

Sprawdzono także, czy palcówki dysponują nowoczesną aparaturą medyczną. W dużym stopniu fakt ten został potwierdzony, dookreślając, że bywają to sprzęty cyfrowe pracujące w sieci. Szczególnie dotyczy to aparatury rentgenowskiej z obróbką cyfrową bądź torem wizyjnym, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i analizatora biochemicznego wieloparametrowego.

64% dyrektorów placówek jest usatysfakcjonowanych z poziomu informatyzacji swoich placówek. Na ocenę tę wpływa dostęp Internetu, posiadanie sprzętu komputerowego, oprogramowanie, funkcjonowanie sieci lokalnej oraz personel do obsługi teleinformatycznej – te aspekty zostały ocenione przez dyrektorów jako zadowalające.

W latach 2007-2013 większość placówek zrealizowała przynajmniej jeden z następujących projektów eZdrowia:

  • e-Radiologia
  • Informatyzacja i pacjent – wdrożenie innowacyjnych technik w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi” (2010-2012)
  • RSIM Regionalny System Informacji Medycznej (wymieniano dziesięciokrotnie)
  • Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration (od 2010)
  • Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem - I etap budowy Centrum Teleradiologii przy WSSz im. M. Pirogowa (2010-2011)
  • Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna

Co zawierają strony internetowe placówek? Większość, choć nie wszystkie, umieszczają swój adres pocztowy oraz e-mail.  Nieliczne dodają także adres e-mail do dyrektora placówki lub administratora.

Choć serwisy te są zazwyczaj intuicyjne, żaden nie posiada sekcji „pomoc”, a jedynie 7% z nich pozwala na powiększenie czcionki – jest to jedyny rodzaj ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Niektóre ze stron internetowych posiadają takie funkcjonalności jak logowanie, wyszukiwarka, formularz kontaktowy. 10% placówek daje możliwość elektronicznej rejestracji pacjenta, jednak żadna nie prowadzi e-konsultacji. 

Serwisy szpitali z Województwa Łódzkiego zostały ocenione także pod kątem nowoczesności. Niestety większość z nich wymaga modernizacji. Analiza jakościowa wykazała zaniedbania i rzadką aktualizację stron.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Strategia eZdrowia, zakładająca informatyzację ośrodków zdrowia, jest realizowana (zakup sprzętu, inwestycje w oprogramowanie i sieć lokalną), jednak rozpowszechnienie usług teleinformatycznych nadal nie jest zadowalające. Projekt in4health ma szansę jednak przyczynić się do rozwoju tego obszaru. 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 16:16
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia