Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Start portalu Strategia Polityki Zdrowotnej

Pod adresem www.strategiazdrowia.lodzkie.pl ruszył nowy portal Województwa Łódzkiego, w którym prezentowane są najważniejsze działania samorządu na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Portal jest platformą dostarczającą informacji o wdrażaniu i realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej – dokumentu opracowanego przez samorząd na lata 2006-2013. Sformułowano w nim cele i zadania, jakie stoją przed Województwem w kwestii podniesienia stanu zdrowotności mieszkańców Województwa Łódzkiego.

W związku z tym w serwisie znajdą Państwo wszystko na temat prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia działaniach. To także źródło wiedzy i praktycznych wskazówek o funkcjonowaniu służby zdrowia oraz programach profilaktycznych w regionie.

W dziale Aktualności znajdą Państwo wiadomości dotyczące programu Strategia Polityki Zdrowotnej i nadchodzących wydarzeń, jakie będą mieć miejsce.

Informacje zawarte w Artykułach prezentują ważne z punktu widzenia pacjentów zagadnienia z zakresu służby zdrowia i profilaktyki w Łódzkiem.

Zakładka Strategia to kompendium wiedzy o przedsięwzięciu i działaniach podejmowanych w jego ramach.

Wszystkie Państwa wątpliwości zostaną rozwiane w dziale FAQ, gdzie znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W Multimediach prezentowane są materiały video oraz galeria zdjęć z wydarzeń.

Niezbędne dokumenty dotyczące Strategii oraz placówek medycznych i ich projektów znajdują się w zakładce Do pobrania.

W dziale Linki znajdują się adresy stron internetowych najważniejszych instytucji związanych z województwem łódzkim i służbą zdrowia w regionie.

Portal powstał jako element projektu in4health, którego celem jest poprawa systemu informacji, programów profilaktycznych, polityki zdrowotnej i stanu zdrowia pacjentów w województwie łódzkim.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.11.2021 15:58
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia