Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Rozwój strategii e-zdrowia

W związku ze zmiana przepisów wykonawczych dotyczących programowania strategii rozwoju regionalnego Strategia rozwoju e-zdrowia nie może być tworzona w oderwaniu od strategii rozwoju regionu.

Więcej informacji na temat planowanego wykorzystania TIK w medycynie i rozwoju regionalnym znajdziecie Pańswo w "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020" (link: http://www.strategia.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11)


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.11.2021 15:33
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia